หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาวหล่น
อักษรล้านนา
ดาวฯห่฿ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ดาวหล่น]
ความหมาย

ดู...ดาวอฺยฺวาด

ออกเสียงล้านนา
ดาวอฺยฺวาด
อักษรล้านนา
ดาวฯ£วฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาวอฺยฺวาด]
ความหมาย

น.อุกกาบาต,ผีพุ่งใต้; ดาวหล่น,ผีปุ้งส้าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาวหล่น (ดาวฯห่฿ลฯร)