หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาวหมูกอง
อักษรล้านนา
ดาวฯหูคอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดาวหมูคอง]
ความหมาย

น.ดาวประกายพฤกษ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาวหมูกอง (ดาวฯหูคอฯง)