หน้าหลัก
ดาวหมูกอง
ดาวฯหูคอฯง
[ดาวหมูคอง]

น.ดาวประกายพฤกษ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาวหมูกอง (ดาวฯหูคอฯง)