หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาย
อักษรล้านนา
ดายฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาย]
ความหมาย

ว.ดาย - ถ่ายเดียว,เพิกเฉย,อย่างเดียว,ง่าย,เท่านั้น,เปล่า,ไม่เอาใจใส่; บ่ดาย,บ่าดาย,บ่าดอกบ่าดาย ก็ว่า เช่น กิ๋นเข้าบ่ดาย - กินข้าวเปล่าๆ (ไม่มีอา หาร),อยู่ดาย-อยู่เฉยๆ(ไม่ทำอะไรเลย), อู้บ่าดอกบ่าดาย - ดีแต่พูด (ที่จริงไม่ได้ทำอย่างที่พูด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาย (ดายฯ)