หน้าหลัก
ดาม
ดา
[ดาม]

ก.ทาบประกอบหรือประกับ เพื่อต่อให้ยาวให้แข็งแรงแน่นหนา เช่น ดามกระดูก ดามขาโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาม (ดา)