หน้าหลัก
ดาบลา
ดาปฯลา
[ดาบลา]

น.ดาบสั้น,ดาบขนาดเล็ก,ดาบแลว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาบลา (ดาปฯลา)