หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาบ
อักษรล้านนา
ดาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาบ]
ความหมาย

น.มีดยาวปลายแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาบ (ดาปฯ)