หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาดดิน
อักษรล้านนา
ดาดฯดิ
เทียบอักษรไทย
[ดาดดิน]
ความหมาย

น.ระดับความสูงต่ำของพื้นดิน,ชั้นดิน หรือระดับดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาดดิน (ดาดฯดิ)