หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาด
อักษรล้านนา
ดาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาด]
ความหมาย

น.พื้นที่เสมอกันตลอด เช่น ดาดฟ้า; ก.ปู,ลาด,เอาวัตถุเช่นผ้าขึงหรือปิดบังให้ทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาด (ดาดฯ)