หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดากหู
อักษรล้านนา
ดากฯหู
เทียบอักษรไทย
[ดากหู]
ความหมาย

น.แก้วหู - เยื่อในหูที่ใช้สำหรับรับเสียง; ตาดหู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดากหู (ดากฯหู)