หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดา
อักษรล้านนา
ดา
เทียบอักษรไทย
[ดา]
ความหมาย

น.เรียกแมลงชนิดหนึ่งว่า แมงดา เช่น แมงดานา แมงดาสวน ก.จัด,เตรียม; ดาง ก็ว่า ว.จวนจะ,เกือบจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดา (ดา)