หน้าหลัก
ดา
ดา
[ดา]

น.เรียกแมลงชนิดหนึ่งว่า แมงดา เช่น แมงดานา แมงดาสวน ก.จัด,เตรียม; ดาง ก็ว่า ว.จวนจะ,เกือบจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดา (ดา)