หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋บไฟต๋า
อักษรล้านนา
ดัปฯไฟตา
เทียบอักษรไทย
[ดับไฟตา]
ความหมาย

สำ.ทำให้หลงทาง,ทำให้หมดอำนาจ,ทำให้คล้อยตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บไฟต๋า (ดัปฯไฟตา)