หน้าหลัก
ดั๋บไฟต๋า
ดัปฯไฟตา
[ดับไฟตา]

สำ.ทำให้หลงทาง,ทำให้หมดอำนาจ,ทำให้คล้อยตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บไฟต๋า (ดัปฯไฟตา)