หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋บไฟ
อักษรล้านนา
ดัปฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[ดับไฟ]
ความหมาย

ก.ปิดไฟ,ทำให้ไฟดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บไฟ (ดัปฯไฟ)