หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋บกู้
อักษรล้านนา
ดัปฯคู่
เทียบอักษรไทย
[ดับคู่]
ความหมาย

น.วันพระแรม๑๔ ค่ำ (๑๔ เป็นจำนวนกู้ - คู่) ซึ่งเป็นวันเดือนดับของเดือนที่เป็นเลขคี่ (คือเดือน ๑ - ๓ - ๕ - ๗ - ๙ - ๑๑)ดั๋บหน ก็ว่า; ดู...ดั๋บหน (เดือนคี่ทางจันทรคติมี ๒๙ วัน คือ ขึ้น ๑ - ๑๕ ค่ำ และ แรม ๑ - ๑๔ ค่ำ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บกู้ (ดัปฯคู่)