หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋บกี้ก
อักษรล้านนา
ดัปฯคีกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดับคีก]
ความหมาย

น.วันพระแรม ๑๕ ค่ำ (๑๕ เป็นจำนวนกี้ก - คี่) ซึ่งเป็นวันเดือนดับของเดือนที่เป็นเลขคู่ (คือเดือน ๒-๔-๖ - ๘ - ๑๐ -๑๒);ดั๋บเต๋ม ก็ว่า; ดู... ดั๋บเต๋ม, เดือนดั๋บ (เดือนคู่ทางจันทรคติมี ๓๐ วันคือ ขึ้น ๑ - ๑๕ ค่ำ และ แรม ๑ - ๑๕ ค่ำ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บกี้ก (ดัปฯคีกฯ)