หน้าหลัก
ดั๋ดสะหลิ๋ด
ดัดฯสิๆลฯด
[ดัดสลิด]

ก.ดัดจริต - แสร้งทำกิริยาหรือวาจาเกินงามหรือเกินพอดี; สะหลิ๋ดด๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ดสะหลิ๋ด (ดัดฯสิๆลฯด)