หน้าหลัก
ดั๋ดนิไส
ดัดฯนิไสยฯ
[ดัดนิไส]

ก.ดัดนิสัย - ลงโทษให้เปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น,ลงโทษให้หลาบจำ; ดั๋ดสันดาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ดนิไส (ดัดฯนิไสยฯ)