หน้าหลัก
ดั๋กหูเยนใจ๋
ดั๋กหูเยนใจ๋
ดักฯหูเ£นฯไจ
[ดักหูอฺยฺนใจ]

ก.สงบเงียบ,ไร้ความสับสนวุ่นวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กหูเยนใจ๋ (ดักฯหูเ£นฯไจ)