หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋กปิ้ง
อักษรล้านนา
ดักฯปิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดักปิ้ง]
ความหมาย

ว.เงียบกริบ,เงียบหาย,ไม่มีเสียงใดๆ,ไม่ได้ข่าวคราว; ดั๋กแส็๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กปิ้ง (ดักฯปิ้งฯ)