หน้าหลัก
ดั๋กปิ้ง
ดั๋กปิ้ง
ดักฯปิ้งฯ
[ดักปิ้ง]

ว.เงียบกริบ,ไม่มีเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กปิ้ง (ดักฯปิ้งฯ)