หน้าหลัก
ดั๋กจื้อกื้อ
ดักฯจื้กื้
[ดักจื้อกื้อ]

ดู...ดั๋กก๊กงก

ดั๋กก๊กงก
ดักฯค฿ดฯง฿กฯ
[ดักคกงก]

ว.นิ่งเฉย,เงียบกริบ,ไม่ปริปาก; ดั๋กจื้อกื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กจื้อกื้อ (ดักฯจื้กื้)