หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋กจื้อกื้อ
อักษรล้านนา
ดักฯจื้กื้
เทียบอักษรไทย
[ดักจื้อกื้อ]
ความหมาย

ดู...ดั๋กก๊กงก

ออกเสียงล้านนา
ดั๋กก๊กงก
อักษรล้านนา
ดักฯค฿ดฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ดักคกงก]
ความหมาย

ว.นิ่งเฉย,เงียบกริบ,ไม่ปริปาก; ดั๋กจื้อกื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กจื้อกื้อ (ดักฯจื้กื้)