หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดั๋กก๊กงก
อักษรล้านนา
ดักฯค฿ดฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ดักคกงก]
ความหมาย

ว.นิ่งเฉย,เงียบกริบ,ไม่ปริปาก; ดั๋กจื้อกื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กก๊กงก (ดักฯค฿ดฯง฿กฯ)