หน้าหลัก
ดั๋ก
ดักฯ
[ดัก]

ก.เงียบ,ไม่พูด,ไม่ส่งเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ก (ดักฯ)