หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั้นโข่ดั้นเหล่า
อักษรล้านนา
ดั้นฯโข่ดั้นฯเหั่ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ดั้นโข่ดั้นเหล่า]
ความหมาย

ก.บุกป่าฝ่าดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้นโข่ดั้นเหล่า (ดั้นฯโข่ดั้นฯเหั่ลฯา)