หน้าหลัก
ดั้นฝ้า
ดั้นฝ้า
ดั้นฯฝ้า
[ดั้นฝ้า]

ก.ดั้นเมฆ,ฝ่าไปในเมฆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้นฝ้า (ดั้นฯฝ้า)