หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั้นฝ้า
อักษรล้านนา
ดั้นฯฝ้า
เทียบอักษรไทย
[ดั้นฝ้า]
ความหมาย

ก.ดั้นเมฆ,ฝ่าไปในเมฆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้นฝ้า (ดั้นฯฝ้า)