หน้าหลัก
ดั้น
ดั้นฯ
[ดั้น]

ก.ดั้น - ฝ่าไป,มุดด้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้น (ดั้นฯ)