หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั้น
อักษรล้านนา
ดั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั้น]
ความหมาย

ก.ดั้น - ฝ่าไป,มุดด้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้น (ดั้นฯ)