หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดั้ง
อักษรล้านนา
ดั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั้ง]
ความหมาย

น.เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่ว่า เสาดั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้ง (ดั้งฯ)