หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่งอ๋กดั่งใจ๋
อักษรล้านนา
ดั่งฯอ฿กฯดั่งฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ดั่งอกดั่งใจ]
ความหมาย

ว.สมดังที่ตั้งใจ,สมตามความปรารถนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งอ๋กดั่งใจ๋ (ดั่งฯอ฿กฯดั่งฯไจ)