หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่งว่า
อักษรล้านนา
ดั่งฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั่งว่า]
ความหมาย

ว.หากว่า,แม้นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งว่า (ดั่งฯว่าฯ)