หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่งลือจา
อักษรล้านนา
ดั่งฯรฤชา
เทียบอักษรไทย
[ดั่งรือชา]
ความหมาย

ว.เหตุใดหรือ,เช่นไรหรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งลือจา (ดั่งฯรฤชา)