หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่งลือ
อักษรล้านนา
ดั่งฯรฤ
เทียบอักษรไทย
[ดั่งรือ]
ความหมาย

ว.เหตุใด,เช่นไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งลือ (ดั่งฯรฤ)