หน้าหลัก
ดั่ง
ดั่งฯ
[ดั่ง]

ว.เช่น,เหมือน,อย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่ง (ดั่งฯ)