หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังไฟ
อักษรล้านนา
ดังฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[ดังไฟ]
ความหมาย

ก.ก่อไฟ อย่างติดไฟในเตาโดยใช้ "ดุ้นฟืน" เป็นเชื้อเพลิง; สุมไฟ ก็ว่า ดู...หลัว

ออกเสียงล้านนา
หลัว
อักษรล้านนา
ห฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[หลัว]
ความหมาย

น.ฟืน,ท่อนฟืน - ท่อนไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังไฟ (ดังฯไฟ)