หน้าหลัก
ดังไฟ
ดังฯไฟ
[ดังไฟ]

ก.ก่อไฟ อย่างติดไฟในเตาโดยใช้ "ดุ้นฟืน" เป็นเชื้อเพลิง; สุมไฟ ก็ว่า ดู...หลัว

หลัว
ห฿ลฯวฯ
[หลัว]

น.ฟืน,ท่อนฟืน - ท่อนไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังไฟ (ดังฯไฟ)