หน้าหลัก
ดังโม
ดังฯโม
[ดังโม]

น.จมูกโตกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังโม (ดังฯโม)