หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังโม
อักษรล้านนา
ดังฯโม
เทียบอักษรไทย
[ดังโม]
ความหมาย

น.จมูกโตกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังโม (ดังฯโม)