หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังโซ้ง
อักษรล้านนา
ดังฯโซ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังโซ้ง]
ความหมาย

น.จมูกโด่ง; ดังซ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังโซ้ง (ดังฯโซ้฿งฯ)