หน้าหลัก
ดังโซ้ง
ดังฯโซ้฿งฯ
[ดังโซ้ง]

น.จมูกโด่ง; ดังซ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังโซ้ง (ดังฯโซ้฿งฯ)