หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังแหม๋บ
อักษรล้านนา
ดังฯแหับ
เทียบอักษรไทย
[ดังแหม็บ]
ความหมาย

น.จมูกแฟบ,จมูกยุบ; ดังแม็บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังแหม๋บ (ดังฯแหับ)