หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังแม็บ
อักษรล้านนา
ดังฯแมัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังแม็บ]
ความหมาย

น.จมูกแฟบ,จมูกยุบ; ดังแหม๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังแม็บ (ดังฯแมัปฯ)