หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังแมว
อักษรล้านนา
ดังฯแมวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังแมว]
ความหมาย

น.เรียกตัวอักษร "ณ" ว่าณะดังแมว เพราะมีลักษณะคล้ายจมูกแมว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังแมว (ดังฯแมวฯ)