หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังแป้บ
อักษรล้านนา
ดังฯแพบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังแพบ]
ความหมาย

ก.จมูกแฟบ,จมูกไม่มีดั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังแป้บ (ดังฯแพบฯฯ)