หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังแซ้ง
อักษรล้านนา
ดังฯแซ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังแซ้ง]
ความหมาย

น.จมูกยื่นและแหลม; ดังแซว้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังแซ้ง (ดังฯแซ้งฯ)