หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังบืด
อักษรล้านนา
ดังฯบืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังบืด]
ความหมาย

น.จมูกบานและเชิดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังบืด (ดังฯบืดฯ)