หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังถ่าน
อักษรล้านนา
ดังฯถ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังถ่าน]
ความหมาย

ก.ก่อไฟโดยใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังถ่าน (ดังฯถ่านฯ)