หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังตั๋น
อักษรล้านนา
ดังฯตันฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังตัน]
ความหมาย

ก.คัดกมูก,หายใจไม่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังตั๋น (ดังฯตันฯ)