หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังซุง
อักษรล้านนา
ดังฯซุง
เทียบอักษรไทย
[ดังซุง]
ความหมาย

น.จมูกซุง - ช่องเจาะที่หัวซุงเพื่อสอดโซ่สำหรับชักลากหรือเคลื่อนย้ายท่อนซุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังซุง (ดังฯซุง)