หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดังจ๋อง
อักษรล้านนา
ดังฯจอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดังจอง]
ความหมาย

ว.จมูกเป็นสันสูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังจ๋อง (ดังฯจอฯง)