หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังขอ
อักษรล้านนา
ดังฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังขอ]
ความหมาย

ว.จมูกงองุ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังขอ (ดังฯขํอฯ)