หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดัง
อักษรล้านนา
ดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัง]
ความหมาย

น.จมูก เช่น ขนดัง - ขนในรูจมูก,ฮูดัง - รูจมูก ก๑.เกิดเสียงขึ้น,ทำให้เกิดเสียงขึ้นอย่างแรง เช่น ขนดัง - กรนดัง,ไห้ดัง - ร้องไห้ดัง ก๒.ก่อไฟ,จุดไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดัง (ดังฯ)