หน้าหลัก
ดอยเงิน
ดอฯเงินฯ
[ดอยเงิน]

น.ข้าวสารที่นำมากองรวมกันเพื่อถวายในการตานเข้าใหม่-ถวายข้าวใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยเงิน (ดอฯเงินฯ)