หน้าหลัก
ดอยเข้า
ดอยเข้า
ดอฯเขั้า
[ดอยเข้า]

น.ข้าวที่ชาวบ้านนำมากองรวมกันเพื่อถวายทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยเข้า (ดอฯเขั้า)