หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอยอินทนนท์
อักษรล้านนา
ดอฯ±นทฯน฿น์ทฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอยอินทนนท์]
ความหมาย

ดู...อินทนนท์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยอินทนนท์ (ดอฯ±นทฯน฿น์ทฯ)