หน้าหลัก
ดอยจิ๊ง
ดอฯชิ้งฯ
[ดอยชิ้ง]

น.ภูเขาสูงชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยจิ๊ง (ดอฯชิ้งฯ)