หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอยจิ๊ง
อักษรล้านนา
ดอฯชิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอยชิ้ง]
ความหมาย

น.ภูเขาสูงชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยจิ๊ง (ดอฯชิ้งฯ)