หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอย
อักษรล้านนา
ดอฯย,ดอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอย]
ความหมาย

น.ภูเขา,ภูเขาสูง. ถ้าไม่สูงเรียก ม่อน หรือ ม่อนดอย; ปู,ปูดอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอย (ดอฯย,ดอฯ)